Opprette AS

Opprette AS? Nyttig info om aksjeselskap

Et aksjeselskap (ofte forkortet til AS) er - til forskjell fra et enkeltmannsforetak - en foretaksform hvor eierne ikke har personlig ansvar for foretakets forpliktelser og gjeld.

For å etablere et aksjeselskap må deltagerne (aksjonærene) gå inn med et aksjeinnskudd på minimum 30 000 kroner (tidligere 100 000) som fordeles på en eller flere aksjer. Aksjekapitalen kan senere forhøyes eller nedsettes, men aldri til et lavere beløp enn 30 00 kroner. Dersom aksjeselskapet skulle gå konkurs, er det i utgangspunktet bare aksjekapitalen som går tapt. Kreditorene kan ikke kreve gjelden betalt fra privatøkonomien til aksjonærene.

Vanligste selskapsform

Aksjeselskap er den vanligste foretaksformen i Norge. Ifølge Statistisk sentralbyrå var 45% av alle Norske foretak et aksjeselskap den 01.01.2010, tett fulgt av enkeltpersonforetak på andreplass med 43%.

Etablering av nye aksjeselskap har nærmest eksplodert i 2012 (årsaken er nye regler med lavere krav til aksjekapital og frivillig revisjon for de minste fortakene). Statistisk sentralbyrå melder en økning i antall nye aksjeselskap på 60 prosent i 2. kvartal 2012 sammenlignet med 2. kvartal året før. Dette skjer samtidig som antallet nye NUF går ned med 65 prosent i samme periode.

Interessante fakta: Ifølge tall fra SSB, er aksjeselskaper den desidert mest "overlevelsesdyktige" selskapsformen. Av drøyt 42 000 foretak som ble stiftet i 2009, var det bare 27% av disse som fortsatt var i drift i fem år senere. Aksjeselskaper hadde minst "frafall", med 49 prosent av alle selskapene fortsatt aktive.

Endringer i Regnskaps- og Aksjeloven

10.januar.2018: Grensen for å kunne velge bort revisjon økes fra 5 til 6 millioner kroner i driftsinntekter per år (laveste balansesum 23 millioner).

01.januar 2018:Frivillig for små foretak å utarbeide årsberetning (Merk at usikkerhet om fortsatt drift må nevnes i noteopplysninger hvis foretaket velger å ikke lage årsberetning).

5.april.2013: Les om regjeringens proposisjon for å gjøre det enda enklere å stifte AS, hvor forslagene inkluderer bl.a. bortfall av revisorbekreftet åpningsbalanse.

Lavere krav til aksjekapital f.o.m. 2012

Endringer i akjseloven som trådte i kraft f.o.m. 01.01. 2012 har gjort det gunstigere å etablere aksjeselskap på enkelte punkter. Den viktigste endringen er lavere krav til aksjekapital.

  • Aksjeselskap skal ha en aksjekapital på minimum 30 000 kroner (tidligere 100 000).
  • Dersom aksjeinnskuddet gjøres med penger holder det at en finansinstitusjon ordner med bekreftelsen (Merk at revisor fortsatt må godkjenne åpningsbalansen). Det trengs ikke revisorbekreftelse med mindre aksjeinnskuddet skjer som tinginnskudd (eiendeler som har en reel verdi for driften av foretaket benyttes som aksjekapital).

Revisjonsfritak for mange små aksjeselskap f.o.m. mai 2011

Dersom selskapet har driftsinntekter på mindre enn 5 millioner kroner, balansesummen er mindre enn 20 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte må utføre mindre enn 10 årsverk, kan revisjon velges bort.