Opprette AS

Forslag til bortfall av revisorbekreftet åpningsbalanse

Gode nyheter dersom du planlegger å starte AS i den nærmeste fremtid!

(Publisert 15.04.2013)

Den 5. april 2013 la regjeringen frem en proposisjon med forslag til ytterligere forenklinger av Aksjeloven.

Blant de nye forslagene til forenkling:

1. Bortfall av krav om revisorbekreftet åpningsbalanse. Selv om små aksjeselskap (mindre enn 5 millioner i driftsinntekter og gjennomsnittlig antall ansatte utfører mindre enn 10 årsverk) har kunnet velge bort revisjon etter endringene som ble gjort i Aksjeloven mai 2011, har det forsatt vært et krav at åpningsbalansen fortsatt må godkjennes av revisor. Dersom forslaget blir godkjent betyr dette både en forenkling og en kostnad mindre i stiftelsesprosessen.

2. Bortfall av krav om varamedlem i aksjeselskap med mindre enn 3 styremedlemmer.

3. Forenkling i reglene for å holde generalforsamling. Bl.a. foreslås det at at generalforsamling kan holdes via telefon eller epost.

4. Aksjeselskap skal kunne stiftes elektronisk. Pr. dags dato må stiftelsesdokumentet underskrives for hånd.

De foreslåtte endringene finner du i sin helhet på Regjeringen.no.