Opprette AS

Stiftelsesdokument

Første punkt på dagsorden når man skal opprette et aksjeselskap, er at stifterne utarbeider, daterer og underskriver et stiftelsesdokument.

Stiftelsesdokumentet skal inneholde:
Vedtekter (med bl.a. navn på foretaket, hva foretaket skal drive med, aksjekapitalens størrelse og aksjenes pålydende beløp.)
Sifternes navn eller foretaksnavn, adresse og fødselsnummer eller org.nummer
Antall aksjer tegnet av hver enkelt av stifterne
Prisen det skal betales for hver aksje
Tidspunktet aksjeinnskuddet skal gjøres opp
Oversikt over medlemmene i foretakets styre
Navn på revisor (dersom foretaket skal ha revisor)

Stiftelsesdokumentent skal dateres og underskrives av samtlige av stifterne/aksjonærene.

Fullstendig og oppdatert oversikt over hvilke punkter som må være med i stiftelsesdokumentet finner du til enhver tid på Lovdata.


Maler for stiftelsesdokumentet:
Mal for Writer, Open Office pakken - kan lastes ned fra Altinn.
Mal for Word, Microsoft Office pakken - kan lastes ned fra Altinn.

Mal for vedtekter:
Forslag til mal for selskapsvedtekter
Mal for Word, Microsoft Office pakken - kan lastes ned fra Altinn.