Opprette AS

Ansatt i eget AS

Minstefradag av egen inntekt og dagpenger ved arbeidsledighet. Eier du et aksjeselskap kan du ansette deg selv i foretaket og bli vanlig lønnsmottaker med de fordelene dette innebærer. Du kan dermed velge å få et minstefradrag på skatten på maksimalt 78 150 kr (2012) istedenfor fradrag for faktiske kostnader knyttet til jobben. Som ansatt har du også rett på dagpenger ved arbeidsledighet.

Sykepenger. I et enkeltpersonforetak har man ikke rett på å få utbetalt sykepenger før den 17. sykedagen. I tillegg får man kun utbetalt 65% beregnet utifra snittet på næringsinntekten de siste 3 år (maksimalt beregningsgrunnlag er 6G). Som ansatt i et aksjeselskap er sykepengegrunnlaget 100% av grunnlønnen (maksimalt 6G). Det er foretaket som betaler sykepengene fra 1. til 16. dag, og NAV f.om. den 17. dagen.

NB! Som selvstendig næringsdrivende kan man kompensere for de dårlige betingelsene ved å tegne en sykepengeforsikring hos NAV. Den rimeligste forsikringen gir 65% sykepenger fra dag 1., den nest rimeligste gir 100% sykepenger fra dag 17. og den mest kostbare forsikringer gir 100% sykepenger fra dag 1.

NB! Dersom et aksjeselskap har lønnsutbetalinger på under 40G i året, finnes det også en forsikringsordning hos NAV som gjør at man kan få refundert sykepengene til den ansatte de første 16 dagene dersom fraværet er på mer enn 3 kalenderdager og det foreligger legeerklæring. (Om du eneste ansatt i aksjeselskapet ditt, er det jo i bunn og grunn du selv som dekker sykepengene i denne perioden).

Arbeidsgiveravgift. Som nevnt i de to foregående avsnittene innebærer det å være ansatt visse fordeler. Disse fordelene har dog sin pris for foretaket som må betale arbeidsgiveravgift for å være med å dekke disse utgiftene til folketrygden. I 2012 er arbeidsgiveravgiften på 14,1 % i Sone 1 (deriblant Oslo, Bergen og Trondheim).

NB! Sone 5 - Finnmark og Nord-Troms er fritatt for arbeidsgiveravgift.